Viešoji paieška suteikia jums galimybę patikrinti savo vaiko padėtį ikimokyklinių įstaigų eilėse. Įvedus asmens kodą atsidarys lentelė su duomenimis.

Dėl iškilusių klausimų prašome kreiptis į Tauragės rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrių.